Handstrukturer med RS-RILLER

Handstrukturer är idag något som används i princip alltid för tävlingsvallning på högsta nivå. För de flesta har det varit nödvändigt och speciellt använt vid blöta fören tidigare. Men våra manuella strukturer ger, rätt använda, i princip alltid förbättring vid alla temperaturer, förutsättningar och snöförhållanden. 

Strukturerna trycks in på färdigpreparerad skida och vid nästa vallning så försvinner den intryckta handstrukturen. Med handstrukturverktyget så kompletterar man maskinstrukturen eller förbättrar den stålsicklade skidans ytor. 

Handstrukturen läggs på färdigvallad och välborstad skida. Skidan skall var så bra borstad att rullarna ej behöver tryckas in i vallarester. Efter intryckning av struktur skall ytorna efterbehandlas. Korka in lätt för hand pulver, fluorkloss eller gel. Viktigt här att vara så lätt på hand att inte de nylagda strukturerna försvinner. 

Borsta med fin tagelborste eller nylonborste, sedan blanka och polera ytorna för att som sista moment slutborsta skidans belag. RS-Riller är idag unikt med sin enkelhet, sin kvalitet och framförallt är vi fortfarande ensamma om att ha en beskrivning och guide för hur strukturerna skall läggas för olika typer av fören. 

Välkommen till RS-Riller Världen där snabba skidor är mer en vana än tur